Absorpční deska WCA 50

Štěpkocementová deska používaná jako pohledová a protihluková ochrana.

Velikost: 2000 x 500 mm

Oblast použití: Pro protihlukové stěny, obklady stěn a stropů

Barevné provedení: 
• Standardní provedení: přírodní šedá
• Probarvení cementových barev: červená, zelená a okrová 
   (cena na vyžádání)
• Dodatečný nátěr PVC laky odolnými vůči UV záření; 
   možné všechny NCS barvy (cena na vyžádání)

Balení: Paleta

Povrchová struktura: hladká (1)

Tloušťka desky: 50 mm

Hmotnost při dodání: ca. 36 kg/m² (v závislosti na vlhkosti desky)

Suchá hmotnost: 27 kg/m²

Zvuková pohltivost: Třída A3, pohltivá

    Suberite