Vytvoření bednění věnců se stropní konstrukcí

    Suberite